மார்க்கம் பிளாட்டோ அரங்கில் முதலமைச்சர் சி.வி.விக்னேஸ்வரன் - inayam