மார்க்கம் நகர சபைக்கும் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்திற்கும் இடையேயான நட்பு ஒப்பந்தம் கைச்சாத்து - inayam