மார்க்கம் நகரசபை மைதானத்தில் நடைபெற்ற கனடா 150 நடன நிகழ்ச்சி - inayam