மாமனிதர், புரட்சி பாடகர் எஸ். ஜி. சாந்தன் அவர்களின் துயர் பகிர்வு நிகழ்வு - inayam