ஜனநாயக மார்க்சிஷ லெனினிசக் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் சி.கா.செந்திவேல் எழுதிய 'வட்டுக் கோட்டைய - inayam