அமரர் திருச்செந்தூரன் சிறுகதை, கவிதைப் போட்டி. - inayam